Forskning og træning i anvendt neuropsykologi

FLYT DIG FRA 23% til 69% AF DIT MÅL PÅ FØRSTE SESSION

Stressbehandling

For os tæller kun én ting: Dine Resultater! Se alle vores nyeste, dokumenterede målinger fra 300 cases her

stressbehandling

Vi holder til på Rosenholm Gods i udkanten af Århus. De fleste sessioner sker dog over tlf., da de har vist sig at have samme effekt som de personlige møder.

stressbehandling

Praktisk

Inden første session

Straks efter, at vi har lavet en aftale får du materiale om, hvordan hjernen fungerer. Det er letlæst og med masser af spændende cases. Når du har læst det, vil mange af de ting, vi skal lave, give meget mere mening.
Du vil også af din neurocoach blive bedt om at liste samtlige problemer, du går rundt med – ofte hænger de alligevel sammen.

Endelig vil du inden første session have en såkaldet forsession med en af os over telefonen, hvor problemerne kortlægges, så vi virkelig kan lægge fra land på første session. Læs mere

Stressbehandling

STRESSBEHANDLING

HVAD ER STRESS

For at kunne forklare den rigtige stressbehandling, er det vigtigt først at forklare, hvad stress egentlig er. Stress er en basalt meget vigtig funktion hos alle pattedyr. Den er beregnet til at gå i gang, hvis du enten meget gerne vil æde en anden, eller en anden meget gerne vil æde dig. Så smider kroppen nemlig alle dine kræfter ud i arme og ben, så du kan jage, kæmpe eller flygte. Så langt så godt.

Problemet er, at alle de kræfter, som stressen smider ud i arme og ben, tages fra 4 kropsfunktioner, der normalt er meget vigtige, men bare lige er underordnede, når du bliver jagtet af f.eks. en sulten sabeltiger: Væksten i cellerne, immunforsvaret, indlærings- og hukommelsescenteret og den avancerede del af hjernen, der skal styre din primitive følehjerne. Det er derfor du bliver mere syg, husker dårligere, har sværere ved at lære og har sværere ved at styre dine følelser, når du er stresset.

Læs mere her om, hvordan stress forvolder voldsom skade på både hjernen og kroppen.
Ubehandlet giver langvarig stress den forgiftning i hjernen, som vi til daglig kalder depression – Læs mere her.
Og læs også her, hvordan stress og angst hænger tæt sammen.

 

HVORFOR OPLEVER VI MENNESKER MERE STRESS END ANDRE DYR?

En zebra har stort set samme stressrespons som os mennesker, hvis der dukker en sulten løve op. Men når løven er væk, vender niveauet af stresshormonet kortisol tilbage til normalen efter en halv times tid. Vi menneskers unikke evne til at tænke, giver os to store problemer i forhold til f.eks. zebraen. 2 problemer, der kan give os kronisk stress.
Vi er rigtigt gode til at stresse hinanden med bl.a. arbejde, uddannelse, magtstrukturer osv.- det er zebraer i store træk forskånet for. Til gengæld er visse abetyper også gode til at stresse hinanden.
Vi mennesker er rigtigt gode til at stresse os selv med vores tanker. Og her er synderne typisk små ubevidste “programmer” fra barndommen, som giver os usunde forventninger og negative overbevisninger. Også når vi er hårde ved os selv, og hvis vi har ubearbejdede traumer, stresser vi os selv. Så 2:0 til zebraen.

stressbehandling

STRESSGLASSET

En glimrende metafor for, hvad der sker ved stress, er at betragte et glas med vand. Forestil dig, at hver stressfaktor er en vanddråbe. Der vil altid være stressfaktorer, og bevæger vandstanden i glasset sig uden at flyde over, er der intet problem. Men har du en solid bund af ubevidste stressfaktorer liggende konstant i glasset, så har du et problem. For så skal der næsten ikke noget til, før glasset flyder over. Og så er du ekstremt sårbar og kan ende med kronisk stress og depression. Derfor er stressbehandling så vigtig.

 

HVORDAN HJÆLPER VORES STRESSBEHANDLING?

Mens traditionel stressbehandling primært kigger på de udefra kommende stressfaktorer (primært arbejde, familie, økonomi), kigger vi i vores stressbehandling lige så meget på de stressfaktorer, der kommer indefra. Vi hjælper dig med at afmontere de ubevidste stykker “software” (typisk fra barndommen), der gør, at din hjerne bader i stresshormonet kortisol. Vi tjekker, hvordan du behandler dig selv, og vi afmonterer traumerne. Målet med vores stressbehandling er med andre ord at bringe vandstanden i stressglasset ned – og her betyder vandet i bunden jo lige så meget som vandet i toppen.

Vi lærer dig også at tolke stresssignalerne korrekt, så du reagerer konstruktivt på signalernei stedet for at blive endnu mere stresset. Stress er (medmindre du har en sabeltiger i hælene) nemlig et signal om, at du overbelaster dit system.

 

STRESS OG FYSISKE SMERTER

Stress kan også sætte sig som fysiske smerter eller ubehag – og her lærer du som et led i vores stressbehandling at kommunikere med den del af hjernen, hvor stressen skabes (reptilhjernen og pattedyrshjernen), så du både kan skrue ned for stressen og fjerne ubehaget eller smerten. Det skønnes, at stress hos ca. 300.000 danskere har sat sig som smerter.

Så hvornår vil du tage kontrollen tilbage?

stressbehandling

HER KAN DU LÆSE CASES OG KUNDEFEEDBACK

stressbehandling

Hvorfor kan vi skabe resultater der, hvor andre har givet op ?

Stort set alle psykologiske behandlere i Danmark tager udgangspunkt i sproget ( og samtaleterapi). Det er en fejl.

De afgørende hjerneprocesser består ikke af sprog, men slags "hjernefiler" af primært indre billeder og kropslige fornemmelser. Sproget kom først til da hjernen var stort set færdigudviklet. Så vi går ikke så meget op i udpensling af dine problemer og en evt. ulykkelig barndom. Vi hjælper dig bare med at identificere den eller de ansvarlige "hjernefiler" og ændre dem. Og allerede efter få minutter vil du måske registrere de første ændringer. Rent neurologisk er der ikke forskel på, om du skal lære at børste tænder på en ny måde - eller lære at tænke, føle og handle på en måde, der er bedre for dig.

Vi giver dig kontrollen med din hjerne tilbage.

stressbehandling

 

De seneste 25 års celle- og hjerneforskning har vendt helt op og ned på vores syn på både hjernen, vores nervesystem og på, hvordan vi som organisme er bygget op . Tilstande som angst, sorg, vrede og stress (og afledt depression) har for eksempel vist sig at være grundlæggende nyttige beskyttelsestilstande, der bare er kommet ud af kontrol. Og her lærer vi dig at tage kontrollen over din hjerne og sin krop tilbage.

Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi, dvs. samspillet mellem de fysiske hjerneprocesser og vores tanker, følelser og adfærd. Ingen forældede eller luftige psykologiske modeller, men derimod en praktisk anvendelse af de seneste 25 års enorme fremskridt (primært i USA) indenfor hjerne-, celle- og evolutionsforskningen.

neuroligvistiskpsykologi3